Tarieven

Bemiddelingsgesprek (+/- 75 minuten)

€ 120,-

Individueel gesprek (+/- 60 minuten)

€ 60,-

Kindgesprek (+/- 60 minuten)

€ 60,-

Administratieve kosten (opmaken akten, opstellen overeenkomsten, andere documenten, … )

€ 90,- / uur

Extra kosten die gepaard gaan met gerechtelijke bemiddelingen, indienen verzoekschrift tot homologatie akkoord, … worden gedragen door de partijen maar worden voorafgaandelijk duidelijk besproken.

Alle kosten worden, met uitzondering van eventuele individuele gesprekken, gelijk verdeeld gedragen door de partijen, tenzij anders overeengekomen. Soms is bemiddeling opgenomen in een rechtsbijstandverzekering en kunnen kosten hierdoor worden gedragen. Informeer hierover bij uw verzekeraar.

Betalingen gebeuren na ieder gesprek en kunnen op volgende manieren: cash (gepast), overschrijving via Payconiq/QR-code.