Bemiddeling

Conflicten tussen mensen zorgen regelmatig voor een moeizame communicatie waardoor oplossingen soms uitblijven. Als bemiddelaar engageer ik me om doorheen verschillende gesprekken deze communicatie opnieuw te herstellen in de mate van het mogelijke. Zo proberen alle partijen samen tot een gezamenlijke oplossing op maat te komen.

Tijdens elk gesprek zet ik de belangen van iedere betrokkene, ook die van de kinderen, centraal. Ik ga dan ook graag de uitdaging aan om deze belangen met elkaar te verbinden en zo op een neutrale of meerzijdig partijdige manier ieder individu een gelijkwaardige plaats te bieden. Daarnaast streef ik samen met alle partijen naar een zekere openheid en respect voor elkaar, waarbij iedereen op eenzelfde manier wordt geïnformeerd over eventuele juridische krijtlijnen.

Volgende onderwerpen kunnen zeker aan bod komen tijdens onze gesprekken:

  • Echtscheiding
  • Einde wettelijke samenwoning
  • Einde feitelijke samenwoning
  • Regelingen omtrent de kinderen
  • Familieruzies

Werkwijze

Afspraken zijn voorlopig enkel mogelijk op maandag- en zaterdagvoormiddag, telkens tussen 8u30 en 12u30. Heel uitzonderlijk zal ik ook op andere momenten gesprekken kunnen inplannen. Aarzel niet mij te contacteren indien u verdere vragen heeft of een afspraak wil maken.

Na contactname nodig ik dan de partijen uit voor een eerste kennismakend gesprek. Hierin zal bekeken worden of het bemiddelingstraject op een positieve manier kan worden gestart, met voldoende bereidheid om naar elkaar te luisteren. Vervolgens overlopen we samen het bemiddelingsprotocol met alle afspraken alvorens het bemiddelingstraject kan voortgaan. Uiteindelijk is het doel om, geheel of gedeeltelijk, een overeenkomst te bereiken. Nadien is het ook mogelijk om dit te laten homologeren door de Rechtbank waardoor afspraken uitvoerbaar en dus ook afdwingbaar worden.

Kinderen tijdens bemiddeling

Ik ben ervan overtuigd dat iedere betrokkene een gelijkwaardige positie verdient tijdens het bemiddelingstraject, rechtstreeks of onrechtstreeks. Elke beslissing in kader van een relatie-, en dus ook gezinsbreuk, heeft gevolgen voor ieder gezinslid. Ook kinderen zijn hier belangrijke partners wiens stem waardevol genoeg is om naar te luisteren. Hun belangen krijgen op die manier ook gehoor en worden meegenomen in het verdere verloop.

Wanneer een gesprek met de kinderen wenselijk is en alle partijen hiermee akkoord gaan, kan dit ook bij SDM Bemiddeling worden ingepland. Indien nodig verwijs ik voor deze gesprekken door naar psychologen of therapeuten gespecialiseerd in kinderen. Nadien zal de belangrijkste inhoud worden gedeeld zodat dit kan worden meegenomen in de bemiddelingsgesprekken.

Tarieven

Bemiddelingsgesprek (+/- 75 minuten)

€ 120,-

Individueel gesprek (+/- 60 minuten)

€ 60,-

Kindgesprek (+/- 60 minuten)

€ 60,-

Administratieve kosten (opmaken akten, opstellen overeenkomsten, andere documenten, … )

€ 90,- / uur